บูรณาการปฎิบัติร่วม 3 ฝ่าย แถลงแผนรักษาความปลอดภัย “โครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย “ประจำปี 2565

156

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 1400 น. ที่ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 สวนสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ เป็นประธานการประชุมแถลงแผนรักษาความปลอดภัยโครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2565 พร้อมทั้งตรวจ ความพร้อม ภายในบริเวณที่จัดกิจกรรม โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

          พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับ โครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย” ในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยเริ่มต้นปั่นจากสวนสิรินธร บูเก๊ะตา-ยือลี-สวนสิรินธร เป็นการร่วมปั่นจักรยาน ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการท่องเที่ยวนิเวศน์ในพื้นที่ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ โดยคาดว่าจะมีนักปั่นจักรยานชาวไทย และชาวมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน จึงได้สั่งการให้บรูณาการปฎิบัติร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ตลอดจนอาสาสมัครประจำถิ่น ในการเพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และกิจกรรมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทุกหน่วยมีความพร้อม ขอให้ประชาชนมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า