กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสีกำแพงวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

749

          ที่วัดป่าศรี หมู่ที่ 3 ตำบลละโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ทาสีกำแพงวัด) และทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการบูรณะสถานปฏิบัติธรรม ช่วยกันทะนุบำรุงศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตามและมีใจที่เป็นจิตอาสาแบบนี้ต่อไป

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแรงร่วมใจกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า