ร่วมกันบรรจุข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

236

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. พันเอก วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152, รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายอำเภอรามัน, หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอรามัน, องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว), จิตอาสา904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบรรจุข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค มาสบทบและนำมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตลาดล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดให้มีโรงครัวจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน หมู่ที่ 1 บ้านรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยจัดเตรียมของอุปโภค-บริโภค (ข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด) ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า