พุทธศาสนิกชน จ.ยะลาใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวไหว้พระ เวียนเทียนกับครอบครัว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นจำนวนมาก

210

          เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่ วัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชนร่วมจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนส่องธรรม ฟังธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา และร่วมกันเวียนเทียนรอบศาลาการเปรียญ 3 รอบโดยมีพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          สุภาภรณ์ ไชยรัตน์ ชาวบ้านในอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า ปกติแล้วกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีคนร่วมกิจกรรมน้อย ผิดกับวันนี้ ที่บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่ในห้วงวันหยุดยาว มีพุทธศาสนิกชนจากในพื้นที่จังหวัดยะลา และจากต่างจังหวัดที่เดินทางกลับภูมิลำเนาทุกกลุ่มทุกวัย พร้อมครอบครัว มาร่วมกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและปฏิบัติบูชา ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ละเว้นความชั่ว มุ่งทำความดี และร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า