พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 สืบทอดพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

385

          เมื่อวันนี้ (10 ก.ค.65) เวลา 08.00 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานใน “พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565” ที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีพระสิริปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอยะหา กาบัง เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง  เป็นประธานสงฆ์ พันเอก พีรพงศ์  วัลลภาทิพย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้ มีกุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ทั้งสิ้น 32 นาย

          ทั้งนี้ โครงการบรรพชา-อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2552 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ปี โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยคณะทำงานที่ 1 (จังหวัดยะลา) ได้จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ และ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบท จำพรรษาห้วง 3 เดือน ในวัดที่มีความต้องการพระสงฆ์ไปจำพรรษา เพื่อประกอบพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา และทดแทนพระคุณบุพการีชน ให้พระภิกษุใหม่ได้มีโอกาสศึกษา พระธรรมวินัยสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า