แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี 2564  วัดน้ำขาวนอก (ธ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

596

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดน้ำขาวนอก (ธ) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์  ณ  วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระครูสิริญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดน้ำขาวนอก / ประธานฝ่ายสงฆ์, พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, พันเอก ยุทธนาม  เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, คุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4, พันตำรวจโท วีระเทพ  หลางหวอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 ,นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, สำนักงานส่วนพระพุทธศาสนา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการทหาร, ตำรวจ, คณะทำงานที่ 4 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยงานราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธี ซึ่งปัจจัยที่รวบรวมได้จากบริวารกฐินผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ มียอดรวมทั้งสิ้น 236,527 บาท ทั้งนี้วัดน้ำขาวนอกจะนำไปทำนุบำรุง บูรปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่สืบไป โดยพิธีจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย วัดน้ำขาวนอก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, วัดชมพูสถิต อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, วัดตันติการาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และ วัดยานิการาม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทานมีผลอานิสงค์มากให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงามสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า