ศปป.5 กอ.รมน. เดินทางติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา

243

          วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลโท ธิติชัย  ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเดินทางประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา หารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ มีกำหนดการเดินทางมาระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา, ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และศาลากลางจังหวัดปัตตานี พบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หารือการขับเคลื่อนแนวทางยุทธศาสตร์ พื้นฐานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า