กิจกรรมพบปะน้องๆ โรงเรียนตาดีกา ของพี่ๆทหารพราน

209

          กองร้อยทหารพรานที่ 4204 กรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพล เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียน เพื่อเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย และการปฏิเสธความรุนแรง อีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด พร้อมมอบธงชาติไทยผืนใหม่ รวมถึงอุปกรณ์กีฬา และขนมให้กับเด็กนักเรียน

           ด้านนักเรียนในโรงเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ พี่ๆทหารได้เข้ามาเยี่ยมในโรงเรียน รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนการสอน ต่างให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และไม่รู้สึกหวาดระแวงและหวาดกลัวทหารอีกต่อไป มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ทหารมากขึ้น รวมถึงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่าอยากให้พี่ๆทหารเข้ามาร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอนอีก

กรมทหารพรานที่42  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า