มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยะลา จัดกิจกรรมมอบผ้าขาวห่อร่างและกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ ให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ จชต.

1518

     วันที่ 2 ธันวาคม 2563  เวลา 15.00 น. ที่มูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีมอบผ้าขาวห่อร่างและกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ ให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 40 หน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสากู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ โดยมี นายสมชาติ ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ( สว่างยะลาธรรมสถาน ) พร้อมด้วย คุณวรารัตน์ วิรุฬห์ลาภ ตัวแทนกลุ่มมวลชนรวบรวมผ้าขาวห่อร่าง กรุงเทพมหานคร, รองนายกเทศมนตรีนครยะลา, ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้จัดการภาคใต้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา , ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา และตัวแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยร่วมกิจกรรม

     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า การมอบผ้าขาวห่อร่าง และกระเป๋าพร้อมยาเวชภัณฑ์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในกรุงเทพฯ ที่ได้ร่วมใจรวบรวมผ้าขาวห่อร่าง เพื่อมามอบให้แก่หน่วยกู้ภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การทำงานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ได้ทำงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ รวมถึงสถานการณ์เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด วันนี้จึงตั้งใจมาให้กำลังใจ และยกย่องเชิดชู หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ตั้งใจทำงาน เสียสละ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมได้กำชับให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยทุกหน่วย นำผ้าขาวห่อร่าง และกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     สำหรับกิจกรรมมอบผ้าขาวห่อร่างและกระเป๋ายาเวชภัณฑ์ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ร่วมกับ ตัวแทนกลุ่มมวลชน รวบรวมผ้าขาวห่อร่าง และกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ จากผู้มีจิตกุศลที่ได้ร่วมกันบริจาค โดยมีผ้าขาวห่อร่าง จำนวน 2,559 ผืน และกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 42 ใบ รวมมูลค่า 220,000 บาท มอบให้กับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 หน่วย เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินขั้นต้นของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า