กิจกรรม “กีตอไม่ทิ้งกันช่วยเหลือฟารีดา”

205

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ บ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยทีมจิตอาสาดาหลาบารูอำเภอรามัน มูลนิธิกีตอไม่ทิ้งกัน จัดกิจกรรม “กีตอไม่ทิ้งกันช่วยเหลือฟารีดา” ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาว ฟารีดา เล๊ะนุ ซึ่งเป็นเครือข่ายกีตอไม่ทิ้งกัน จิตอาสาดาหลาบารู และมวลชนญาลันนันบารูอำเภอรามัน ป่วยโรคเลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับชะตาชีวิตให้ผ่านไปด้วยดี

           ทั้งนี้ มูลนิธิกีตอไม่ทิ้งกัน ได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาล มอบสิ่งของที่จำเป็น และมอบดอกไม้แทนความห่วงใยจากมิตรสหาย เพื่อให้กำลังใจให้กับนางสาวฟารีดา เล๊ะนุ ได้มีแรงใจสู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

กีตอไม่ทิ้งกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า