เชิญรับชม รายการสร้างฝัน เพื่อสันติสุข ตอน “ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง”

36

          นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยศูศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ตั้งอยู่ที่  บ้านเกาะแลหนัง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จะมีอะไรที่น่าสนใจนั่น เราไปติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับ

ศูนย์ประสานการฏิบัติที่5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า