แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและกีฬาเดิน – วิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส ประจำปี 2565

50

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานเปิดพิธีโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยพลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาส รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรรณเพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานราธิวาส นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ร่วมต้อนรับ

          ด้าน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  กล่าวว่า สำหรับโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย กีฬาเดินวิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาสนั้น นับเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย ให้ประชาชน ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สำคัญเป็นการจัดรูปแบบการเดิน-วิ่งพร้อมกันทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาส และของประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงการเป็นนวัฒกรรมใหม่ ของการจัดกิจกรรมกีฬาที่สำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวมถึง 17,000 คน จาก 13 อำเภอ นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชน ในโครงการ Hand In Hand อำเภอรือเสาะ การผลิตเสื้อคุณภาพดี เพื่อใช้ในกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มต่าง ๆ ในการทำอาหารมาค้าขายในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ สร้างความสุข รวมถึงร่วมแสดงความชื่นชมยินดียกย่องกับนักกีฬาปันจักสีลัตชาวจังหวัดนราธิวาส ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ฮานอยเกมส์ ณ ประเทศเวียดนาม อีกด้วย พร้อมทั้งได้มอบเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวจังหวัดนราธิวาส

          ด้าน กุลวดี ชูมณี  นักกีฬาโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 กล่าวว่า สำหรับโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 เป็นโครงการที่ดี ซึ่งตนเองเป็นคนพัทลุงพึ่งเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ สำหรับระยะทางการวิ่ง มีเจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่มทุกจุด เชิญชวนชาวไทยทุกจังหวัดทุกพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส นราธิวาสมีแต่คนใจดี ยิ้มแย้ม ประทับใจที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          สำหรับโครงการเดิน-วิ่งพร้อมกันในครั้งนี้ ได้มีการเปิดกิจกรรมในวันเวลาเดียวกันทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเดินวิ่งทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาสประจำปี 2565 ใช้นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ในการวิ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการจัดโครงการเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายกับประชาชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนราธิวาสรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนราธิวาสในมิติใช้กีฬาเป็นสื่อ อีกทั้งยังส่งเสริมเมืองนราน่าอยู่ การรักษ์ถิ่นพื้นที่ นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลสร้างภาพลักษณ์บรรยากาศที่ดี สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ยังให้เกิดการเกื้อหนุนส่งเสริมกระบวนการ ให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนมีความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจของประชาชนทุกกลุ่มวัย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า