เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว พลทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 จ.ปัตตานี

159

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พันโท เกรียงไกร  ดำรัสการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร ไซยีดี มามะ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 โดยพลทหารดังกล่าวเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้แบ่งเบาภาระของบิดาและมารดา ซึ่งตนเองมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะรับใช้ชาติ แต่ยังมีความกังวลและเป็นห่วงความเป็นอยู่ทางบ้าน ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จึงเดินทางเข้าเยี่ยม นายมะรูดิง มามะ อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นบิดาและญาติ ตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลทหารกองประจำการ เปรียบเสมือนคนในครอบครัว

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น, ยารักษาโรค พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ญาติของทหาร อีกทั้งเปิดโอกาสให้ บิดาและญาติ  ได้พูดคุยกับน้องทหารใหม่ผ่านทาง video conference เพื่อให้ทหารใหม่และญาติคลายความกังวล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวว่ากองทัพบกยังดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25