เพราะทุกชีวิตมีค่า รอไม่ได้!! กองทัพภาคที่ 4 ลำเลียงผู้ป่วย ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ช่วยชีวิตประชาชนรับการผ่าตัดลิ่มเลือด

316

          วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดลิ่มเลือด จากค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ไปยัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ป่วยคือ นายอาแซ  บินสะมะแอ อายุ 70 ปี เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องได้รับรักษา อย่างเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          ภายหลังได้รับการประสาน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ดัดแปลงไว้สำหรับรองรับภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมของเฮลิคอปเตอร์พยาบาล และทีมแพทย์ ก่อนขึ้นบิน  ณ  ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยจาก จังหวัดนราธิวาสไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการด่วน ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยรายดังกล่าวได้อยู่ในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นที่ปลอดภัยแล้ว

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ยึดถือนโยบายของกองทัพบกในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนในยามฉุกเฉิน เพราะยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาทุกชิ้นก็มาจากภาษีของประชาชน เมื่อว่างจากภารกิจทางทหารก็นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชน โดยกองทัพบกพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกไปใช้ในภารกิจนำพาประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างฉุกเฉิน ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่พร้อมกว่า เพื่อช่วยเหลือชีวิตเป็นการด่วน เพราะทุกชีวิตมีค่า เราจึงทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อพี่น้องประชาชน

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า