มอบกำลังใจ​ แจกจ่าย​อาหาร เครื่องอุปโภคยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

919

        เมื่อวันที่​ 22 พฤษภาคม 2564​ เวลา 16.00 น. ที่มัสยิดอัรรัยยาน (บ้านดินลานเหนือ) ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่น 18 และ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 7 หรือในนาม ทีม พสบ.187 ร่วมให้กำลังใจและมอบอาหาร เครื่องอุปโภคยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน

        ทั้งนี้​ กองพลพัฒนาที่ 4 ได้จัดรถครัวสนามมาทำการประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้จัดตู้ปันสุขซึ่งภายในได้บรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุง และที่สำคัญได้จัดรถพุ่มพวงนำพืชผักที่เป็นผลผลิตการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายรัตนพล มาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกที่บ้าน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า