“ครูช่วยสอน” พัฒนาสัมพันธ์ครูและนักเรียน ตาดีกามัสยิดนูรุลตียะฮ์ จังหวัดสงขลา

53

          25 กันยายน 2565 หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ลงพื้นที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรุลตียะฮ์ บ้านลำเปาตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนโรงเรียนตาดีกา เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน พร้อมทำกิจกรรม “ครูช่วยสอน” โดยให้ความรู้เรื่องสถาบัน ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” และให้ความรู้เด็กนักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด เพื่อให้น้องๆ นักเรียน รู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น โดยมีคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เปลี่ยนธงชาติผืนใหม่แทนผืนเดิมที่ชำรุดเสียหาย และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเยาวชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และท้องถิ่น

หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่40
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า