ร่วมบุญ ส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ณ วัดเกษมประทีป อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

214

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. วัดเกษมประทีป ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินลงพื้นที่ ร่วมทำบุญส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ประจำปี 2565 ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับบรรพชน (ตา-ยาย) ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสืบสานประเพณีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชน โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะที่ 3 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ได้พบปะพี่น้องประชาชนไทยพุทธ สอบถามความเป็นอยู่ ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า การเตรียมการจัดงานกฐินพระราชทาน ซึ่งจะขึ้นในห้วงวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ ตลอดจน การพัฒนาทำความสะอาด และทาสีกำแพงวัด โดยได้มอบงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อสีทากำแพงวัด ตามโครงการดูแลชุมชนไทยพุทธ ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูไทยพุทธเสริมสร้าง เพื่อเข้าไปดูแล ส่งเสริม สนับสนุนขั้นต้น ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ทั้งด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และความต้องการอื่นๆ ของพี่น้องประชาชนในชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นเกิดความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ สร้างเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โครงการพัฒนาศาสนสถาน เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อใช้ในการปฎิบัติศาสนพิธีได้ และโครงการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ชุมชนล่อแหลม เสี่ยงภัยไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ให้มีภัตตาหารที่เพียงพอ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และไม่ละทิ้งวัด

          สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญของชาวภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชน และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่าเป็นวันบุญแรก หรือวันรับตายาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 กันยายน 2565 และในบุญหลัง หรือ วันส่งตายาย ซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จะตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2565 โดยพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตั้งแต่เช้า มีการจัดสถานที่อย่างเป็นสัดส่วน ทั้งลานทำบุญบรรพบุรุษ หรือลานเปรต เพื่อนำสิ่งของเส้นไหว้มาวางรวมกัน จุดที่ให้เขียนชื่อ เพื่อทำพิธีบังสุกุล และเต็นท์ตักบาตร เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานต่างๆ เช่น ขนมต้ม ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมลา ขนมเทียน และขนมเบี้ย

กองพลทหารราบที่15
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า