จะฤดูไหนก็ไม่หวั่น! เราพร้อมปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

178

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตามแผน “ยุทธการพิทักษ์ ยะหา กาบัง กรงปินัง 4708” โดยบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน และเขตชุมชนไทยพุทธ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า