ฉก.สงขลา 40 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะวัดกุหร่า ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

122

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น. ที่ วัดกุหร่า (วัดเกาะอภินิหาร) ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พันเอก ยุทธนาม  เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดกุหร่า เพื่อนำปัจจัยไปสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ – ศาลาที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ โดยมี พันโท ภูมิศักดิ์  ศักดิ์เพชร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 พร้อมทั้งส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก

          สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำปัจจัยไปสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ – ศาลาที่พักผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี รักษาวัฒนธรรมอันดี ให้ดำรงสืบไป

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า