กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

1120

     ที่ ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาปากล่อ) บ้านท่า หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติ ลอกคูส่งน้ำ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้กิจกรรมเดือนมหามงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 โดยมี นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 , กำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี,ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

     ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาป้องกันภัยพิบัติ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ลอกคูส่งน้ำ บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาปากล่อ) จนถึงฝายทดน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม ลดปริมาณขยะ ปลูกจิตสำนึกให้กำลังพล ประชาชนในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เดินทางสัญจรไป-มา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า