กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย

713

     เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุก 1 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 11, ผู้นำชุมชน, ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันระดมแรงในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน ของ นางสาวปีนะห์ เจ๊ะแว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

     ด้าน นางสาวปีนะห์ เจ๊ะแว รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ได้มาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าตัวเองมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการจ้างคนมาซ่อมแซมบ้าน และทางกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว ณ หมู่ที่ 1 บ้านบางขุด ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า