แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 มอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะห้วง 10 วันสุดท้ายเดือนรอมฎอน

176

           วันนี้ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อินทผลัมแก่กำลังพล เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  โดยมี พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

           ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ให้กำลังพลได้เตรียมความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุม ไม่สร้างเงื่อนไขต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติในการห้ามจุดพลุ ประทัด ห้ามจำหน่าย ดอกไม้เพลิงทุกชนิดห้วงเดือนรอมฎอนให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้พูดคุย และทำความเข้าใจถึงโครงการ “มัสยิดสานใจสู่สันติ” ที่ให้ผู้เห็นต่าง หรือผู้ที่เคยหลงผิดได้ลองกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา ซึ่งได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 กำชับให้กำลังพลได้ศึกษา เพื่อไปบอกต่อและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำศาสนา ผู้นำพื้นที่ และประชาชนได้เข้าใจถึงแนวทางที่ตรงกัน เพื่อลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเกิดขึ้น และเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจต่อการทำงานต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า