รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนช่วง 10 วันสุดท้ายในห้วงเดือนรอมฎอน

346

           วันนี้ (23 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมีพันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม จากนั้นเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติงานจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เพื่อปรับแผนยุทธการ เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจให้กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมช่วง 10 วันสุดท้ายในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443

            พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานหลังจากนี้ เน้นย้ำให้มีการดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยของฐานที่ตั้งและกำลังพลเพื่อป้องกันการสูญเสีย/ ระมัดระวังการก่อเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนต่อเนื่องยาวไปจนถึงเทศกาลรายอ/ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการลงไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด/ หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฏหมาย/ และที่สำคัญจะต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่สร้างเงื่อนไขกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า