ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการ 2 วันสุดท้าย ในห้วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ย้ำดูแลอำนวยความสะดวกเพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความมั่นใจตลอดห้วงรอมฎอน

235

          วันนี้ 16 เมษายน 2565 นับเป็นสองวันสุดท้ายในห้วง 7 วันอันตราย ที่ประชาชนจะเดือนทางสัญจรไปมาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ยังคงลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพล พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ก่อนแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย จุดตรวจบูรณาการร่วมแยกพังกับ อำเภอยะหริ่ง , ชุดคุ้มครองตำบลบาราโหม อำเภอรามัน และชุดคุ้มครองตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดังกล่าว ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา โดยมี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ได้นำความห่วงใยจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละ และมีความทุมเทในการทำงานให้บริการดูแลความปลอดภัย และคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้เน้นย้ำให้เข้มงวดดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ฐานที่ตั้งและดูความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เพราะช่วงนี้ยังเป็นห้วงเดือนรอมฎอนที่พี่น้องประชาชนปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่มีคนร้ายลอบวางระเบิด ในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

          ด้านสิบเอกอนุกูล เพชรเกศ เจ้าหน้าที่ทหารประจำด่านตรวจ ได้กล่าวขอบคุณพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชาที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์และห้วงเดือนรอมฎอน ซึ่งตนเองเป็นคนพัทลุง มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ปี แล้ว จึงอยากฝากบอกคนที่บ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะตลอดเวลาการทำงานที่ผ่านมาก็ได้รับการดูเป็นอย่างดี และตนเองก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ดูแลปกป้อง รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

          อย่างไรก็ตาม พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขให้ยุติการก่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเดือนรอมฎอน แต่อาจจะมีมือที่ 3 หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี พร้อมที่จะสร้างสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนที่นี่ ขอให้ระมัดระวังและไม่ประมาท ร่วมกันส่วนหนึ่งในการจับเคลื่อนเจตนารมณ์สร้างเส้นทางรอมฎอนสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า