ส่งมอบบ้าน “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

198

          วันนี้ (16 เมษายน 2565) เวลา 10.30 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 22/3 หมู่ที่ 3 บ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ นางสาวลีต้า มะเด็ง อายุ 55 ปี และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนที่มีความเดือดร้อนและมีฐานะยากจน มีจิตสาธารณะและปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ชอบช่วยเหลือส่วนรวม โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาภูมิทัศน์ รวมถึงช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว โดยมี พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรจะกว๊ะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ นายอำเภอรามัน ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยจึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์ยากในทุกพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ” สำหรับการส่งมอบบ้านของโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับ นางสาว ลีต้า มะเด็ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนรวม เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจเพิ่มพูนความสุข ให้กับครอบครัวของ นางสาว ลีต้า มะเด็ง ในการสร้างบ้านพักอาศัย ถือได้ว่าผู้ก่อสร้าง และผู้ให้การสนับสนุนได้ร่วมกันสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ คือการที่ได้ทำให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีจิตสาธารณะ ได้รับความสุขกับการมีบ้านพักอาศัยที่สะดวกสบายมากขึ้น

ด้าน นางสาวลีต้า มะเด็ง เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ขอบคุณพลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมไปถึงทุกๆท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านหลังใหม่และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอน หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รู้สึกยินดี และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากโครงการดีๆ ในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า