ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี

436

          วันที่ (14 เมษายน 2565) เวลา 08.00 น. พลตรีอุทิศ อานันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้แก่ จุดตรวจอำเภอแม่ลาน/ จุดตรวจอำเภอโคกโพธิ์ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ และจุดตรวจเทศบาลโคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ,รองผู้กำกับการอำเภอแม่ลาน นายอำเภอ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ

          พลตรี อุทิศ อานันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากที่ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการในห้วงของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พบว่าทุกจุดมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย และคอยอำนวยความสะดวก ให้บริการกับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงสงกรานต์นี้ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละตนเองในช่วงวันหยุดยาวมาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยฐานที่ตั้ง จุดตรวจ จุดบริการก่อน เพื่อจะได้มีความพร้อมที่จะไปดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า