ศอ.บต. นำเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม”เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

1320

     กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการ จิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรม “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ ลานอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติเขาบูโด สุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภนายอำเภอบาเจาะ นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยวิชาการ และกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ครูพี่เลี้ยง ตลอดจนเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กว่า 300 คน เข้าร่วม

     นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึงโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น นำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการพัฒนาชาติต่อไป

     ทั้งนี้กิจกรรม “สานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม”เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2563 กำหนดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงให้เยาวชนตระหนักและร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ผ่านสื่อสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และกิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อัลกรุอ่าน ป่าชุมชน บ้านต้นตาล และวิสาหกิจชุมชนชันโรงบูโดอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า