ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.45 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (232,865.00)

606

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.