แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 ร่วมขอพรให้พื้นที่ จชต. สู่สันติสุข

250

          วันนี้ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 39 ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดเก็บเกี่ยวผลบุญดั่งที่รอคอย ส่งกำลังใจผ่านผู้นำศาสนาไปยังพี่น้องมุสลิมให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยมีความห่วงใยต่อการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอีกด้วย

          พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “วันนี้ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียน นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และผู้นำศาสนาในพื้นที่อีกครั้ง และเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ขอส่งกำลังใจมาฝากไปยังพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ ให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐ เป็นเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเดือนแห่งการทำความดี ละเว้น สิ่งไม่ดีในทุกประการ “

          นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “ขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะที่ได้มาเยี่ยมเยียนในห้วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงนี้ พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ ซบ. (พระผู้เป็นเจ้า) ขอให้การทำงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ราบรื่น และประสบความสำเร็จนำความสันติสุขกลับมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน และขอให้พื้้นที่ประชาชนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกลจากเชื้อไวรัส covid-19”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า