”ฉก.สงขลา ช่วยเหลือประชาชน” มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ. สงขลา

275

          วันนี้ (2 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น.พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 และคณะลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ นายเรือง ยอดทองคำ ณ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตามโครงการ “ฉก.สงขลา ช่วยเหลือประชาชน” ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา,ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปียน,ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

           พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 กล่าวว่า การมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “ฉก.สงขลา ช่วยเหลือประชาชน” ในครั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ และโครงการมอบบ้านให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการให้นั้นที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะรู้ว่าการไม่มีนั้นเป็นอย่างไร และการให้ไม่ได้ทำให้เราจนลง แต่ทำให้มีความเจริญและมีความสุข

          สำหรับโครงการ “ฉก.สงขลา ช่วยเหลือประชาชน” เป็นการดำเนินงานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกับสภาประชาธิปไตยตำบลเปียน ร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อสังคมและมีความยากลำบากเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือ จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างบ้านให้กับ นายเรือง ยอดทองคำ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ช่วยเหลือปรชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีบริการชุดแพทย์เคลื่อนที่และบริการตัดผม โครงการเกศาสานใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาและ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43

          ด้าน นายเรือง ยอดทองคำ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากและขอบคุณจากใจทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือซ้อมแซ่มและมอบบ้าน ตามโครงการ “ ฉก.สงขลา ช่วยเหลือประชาชน “ ในครั้งนี้ รวมถึงมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ขอสัญญาจะดูแลบ้านและเป็นคนดีของสังคนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า