รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

207

          วันนี้ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 นำกำลังพลจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ภายในวัดเวฬุวัน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเป็นระเบียบร้อยสวยงามบริเวณโดยรอบของวัดเวฬุวัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี สมาชิกจิตอาสา 904 ภาค 4 , สมาชิกจิตอาสาพระราชทานหมวดหน่วยเฉพาะกิจยะลา , สมาชิกจิตอาสาพระราชทานหมวดกรมทหารราบที่ 152 , สมาชิกจิตอาสาพระราชทานหมวดกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ถือโอกาสดีนำพวกเราทุกคนมาร่วมทำบุญพัฒนาวัด ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา และจากกรมทหารราบที่ 152 รวมทั้งจิตอาสาทุกคนที่มีความเสียสละมาร่วมพัฒนาวัดเวฬุวันในวันนี้ หลังจากนี้ก็จะแบ่งหน้าที่แยกย้ายกันทำงาน ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ และขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำความดีกันในวันนี้ด้วย

          สำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนมีความเสียสละ และความสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตลอดจนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชนอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า