สร้างห้องน้ำให้กับ บาลาเซาะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

803

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 10 ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้กับบาลาเซาะห์ ในพื้นที่ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจที่บาลาเซาะห์แห่งนี้ ตลอดจนยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ต่อกัน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

           สำหรับบาลาเซาะห์ หมายถึงสถานที่ทำละหมาดของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีขนาดเล็ก ซึ่งตั้งขึ้นโดยการบริจาคของประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นบาลาเซาะห์ของหมู่บ้าน ซึ่งการก่อสร้างห้องน้ำให้กับบาลาเซาะห์ดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี บาลาเซาะห์เป็นศูนย์รวมการประกอบศาสนกิจทางด้านศาสนา ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในศาสนาของตนเองอีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า