หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมใจกันบริจาคโลหิต สร้างน้ำใจ…สร้างกุศล การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต

1492

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยคณะครู, บุคลากรทางการศึกษา และ เจ้าหน้าที่ อาสามสมัครชุดคุ้มครองตำบลวังพญา ร่วมน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีกำลังพลของหน่วยฯ, คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 และ กำลังพล อาสามสมัครชุดคุ้มครองตำบลวังพญา ร่วมน้อมจิตบริจาคโลหิต รวม 74 นาย ยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 31,500 ซีซี ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า