โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมือง อำเภอทุ่งยางแดง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

331

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44  จัดกำลังพลชุดปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 105, สภ.ทุ่งยางแดง, ผู้นำในส่วนต่าง ๆ, ส่วนราชการทุกภาคส่วนฯ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นเมือง อำเภอทุ่งยางแดง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566” ณ สนามแข่งม้าชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ (อบต.น้ำดำ) อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่น ในการเพาะพันธุ์ม้าสายพันธุ์พื้นเมือง อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียงนำม้าฯ มาร่วมการแข่งประชันพันธุ์ม้าพื้นเมืองสายพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง โดยมี นาย สนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ

          สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นเมืองอำเภอทุ่งยางแดง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นถิ่นโดยนำเอาเด็ก ๆ และเยาวชนในพื้นที่ ที่เลี้ยงม้าเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นถิ่นอำเภอทุ่งยางแดงเอาไว้ ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และมีพื้นที่ให้กับเยาวชนที่เป็นกลุ่มเลี้ยงม้าได้มีกิจกรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ ตลอดจนยังเป็นการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า