“เพราะชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนต้องมาก่อน ไม่ว่าท่านจะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใด.. เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ  เราจะไม่ยอมให้ท่านมีความทุกข์อยู่คนเดียว อะไรที่ช่วยกันแบ่งเบาได้เราพร้อมเสมอ”

119

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า