ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องบัญชาการเหตุการณ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต.โดยวิธีคัดเลือก (18,988.148.00)

570

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.