แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม ลดจุดอ่อน ปิดช่องว่าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

220

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมประชุมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ตลอดจนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และกำลังพลในการปฏิบัติงาน

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4  ได้พบปะพูดคุย พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงาน ตลอดจนมอบนโยบายให้กำลังพล เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า “ในวันนี้คณะผู้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยหารือถึงแนวทาง และแผนรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ รวมทั้งมีความเป็นห่วง เจ้าหน้าที่ กำลังพลปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงได้ลงมาให้กำลังใจ และเน้นย้ำต่อการปฏิบัติงาน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ จะเห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามได้มีความพยายามที่จะก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน  สำหรับแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ อยากเน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนนำแผนที่มีอยู่มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทุกหน่วยงานความรับผิดชอบจะต้องมีการบูรณาการประสานความร่วมมือกันอย่างประสานสอดคล้อง เฝ้าระวังป้องกัน ปิดช่องว่างของการก่อเหตุ และทำลายความพยายามการก่อเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ ขอขอบคุณกำลังพล ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในวันนี้ทุกคนอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติ แต่ขอให้ทุกคนมีกำลังกาย และกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”

ขณะเดียวกัน พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ จุดตรวจ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72, จุดตรวจจุดจุดสกัด ความมั่นคงหน้าสโมสรเรือใบ และจุดตรวจหน้าซอย 41 ถนนไทรบุรี ขอบคุณกำลังพลปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า