กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 15 พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

337

          วันนี้ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.  ที่ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ครบรอบปีที่ 15 และพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมในพิธี ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขึ้น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 ลง 30 ตุลาคม 2549  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีพุทธศักราช 2565 ครบรอบปีที่ 15 ปัจจุบันมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่เสียชีวิตในความมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน  ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย ภายหลังจากพิธีเสร็จสิ้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบวัตถุมงคล ให้แก่กำลังพลที่มาร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า