ผบ.ฉก.ทพ.48 ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ พร้อมร่วมประกอบอาหาร สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

36

          พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่พบปะ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ในแต่ละจุด พร้อมทั้งรับฟังแผนการปฏิบัติต่อเส้นทาง และพื้นที่เป้าหมาย โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ พร้อมเน้นย้ำการควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอันขาด ตลอดจนไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ มีความพร้อมทุกสถานการณ์ ควบคุมพื้นที่ ค้นหาแหล่งพักพิง และจำกัดเสรีการก่อเหตุให้ได้ พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตก และอากาศชื้น แต่การปฏิบัติหน้าที่ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนระหว่างการปฏิบัติภารกิจต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ยังได้ร่วมประกอบอาหาร และร่วมวงรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งพูดคุยกับกำลังพลด้วยความเป็นกันเอง  สร้างความประทับใจให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า