รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่ จ.ยะลา เน้นย้ำให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

494

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 19.30 – 22.00 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, พันเอก ทิม  เรือนโต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) และคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ จำนวน 6 ด่าน ประกอบด้วยด่านตรวจเมืองทอง, ด่านตรวจมลายูบางกอก , จุดตรวจเวฬุวัน (หน้าโรงเรียนพระดาบส), จุดตรวจอโณทัย (หน้าวัดเวฬุวัน), จุดตรวจบ้านร่ม (เรือนจำยะลา) และด่านตรวจท่าสาป ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อกำชับเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ให้เข้มงวดเรื่องการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชน

          รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้เข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชน  เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาได้มีเหตุคนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับเป็นวันเชิงสัญลักษณ์ และมีกระบวนการพูดคุยสันติสุข จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฎิบัติภารกิจตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วง ปลอดภัย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า