ตรวจเยี่ยม กำลังป้องกันชายแดน ไทย-มาเลเซีย​ จ.ยะลา​ สั่งเข้มเฝ้าระวังโควิด​-19 ควบคู่สิ่งผิดกฎหมาย​

297

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการบ้านดีละ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, ฐานปฏิบัติการบ้านดินเสมอ ตำบลศีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และตรวจความพร้อม ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ณ หลักเขตแดนที่ 45/83 ( No Man Land ) บ้านสวนส้ม ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เน้นย้ำกำลังป้องกันชายแดน ไทย-มาเลเซีย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท พร้อมคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโควิด​-19 และการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

          ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง​   ไม่ประมาท คุมเข้มในมาตรการเฝ้าตรวจ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองและสินค้าผิดกฎหมาย ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์โควิด-​19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ตลอดจนประสานงานสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับกำลังของมาเลเซีย เพื่อดูแลตามแนวชายแดน และให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย มีขวัญ และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เพื่อควบคุมพื้นที่ รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อประเทศชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า