แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งเป็นสำคัญ

379

          วันนี้ (3 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังด่านตรวจท่าสาบ ก่อนเดินทางไปยังจุดตรวจพงยือไร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำมาตรการในการคัดกรองบุคคลรวมไปถึงยานพาหนะเข้า-ออก บุคคลต้องสงสัย ให้มีความพร้อมทุกสถานการณ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ ข้อห้าม ข้อบังคับ ที่ต้องให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ ทั้งนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่กำลังทั้ง 3 ฝ่าย ให้ยึดหลักยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ฝ่ายปกครอง ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส สิ่งต้องสงสัย ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างสุดกำลังความสามารถ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด ก่อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเวชภัณฑ์ในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกเมื่อทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า