ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชป.พิทักษ์พื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

595

          ณ ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พันเอก ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ผบ.ชค.ปชด.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ พร้อมสั่งกำชับเพิ่มมาตรการ คุมเข้มการป้องกันชายแดน และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการสกัดกั้นการกระทำผิดต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล

          จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจรั้วกำแพงชายแดนและสำรวจหลักเขตแดนในพื้นชายแดน ซึ่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สายพันธุ์โอมิครอน พร้อมทั้งได้นำความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มีต่อกำลังพล ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยการมาพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ทั้งนี้ยังได้ตรวจ มาตราการการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการโดนระบบแจ้งเตือนแสวงเครื่องด้วยแสงและเสียงอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า