พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

452

          วันนี้ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่จากนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ก่อนเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,175 ชุด มอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอสุไหงโก-ลก, นายอำเภอแว้ง ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ทราบถึงความเมตตาห่วงใยผู้ประสบภัยทุกคน

          จากนั้นเวลา 10.00 น. เดินทางยังโรงเรียนบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมูโนะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านมูโนะเกิดขึ้น ตั้งแต่คืนวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากโรงเรียนมีสภาพพื้นที่เป็นท้องกระทะ หลังจากพนังกั้นน้ำถูกกระแสมวลน้ำป่าพัดเสียหาย ปริมาณน้ำดังกล่าวจึงได้ไหลมาบรรจบที่บริเวณโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องนอนของนักเรียน ไม่สามารถที่จะขนย้ายหนีระดับน้ำท่วมออกมาได้ทัน โดยองคมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากทำการซ่อมพนังกั้นน้ำที่ชำรุดแล้วเสร็จ ให้รีบระบายน้ำท่วมขังออกจากบริเวณโรงเรียนอย่างเร่งด่วน และให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทันที ซึ่งจะมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 4 มกราคม 2565 ก่อนเดินทางกลับองคมนตรีได้นั่งเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ตรวจดูสภาพน้ำท่วมตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

          ทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กองทหารราบที่ 151

          กองพลทหารราบที่ 15 ได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ นำกำลังพลร่วมประกอบอาหารบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านมูโนะ เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ได้เเจกจ่ายแล้วจำนวน 800 กล่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า