พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 219 วัด สานสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้

326

                   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ วัดบูรพาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี               พันเอกมานิตย์  เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 52 วัด เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่

          สำหรับการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 219 วัด  ประกอบด้วย  4 พื้นที่ได้แก่ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2564  ณ  วัดบูรพาราม จำนวน 52 วัด, พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2564  ณ  วัดพรหมนิวาส จำนวน 56 วัด, พื้นที่จังหวัดยะลา จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ  วัดยะลาธรรมมาราม (ธ) จำนวน 34 วัด และ พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564  ณ วัดนาทวี จำนวน 77 วัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี ถวายปัจจัย เพื่อเป็นพุทธบูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 52,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

          โดย พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ ได้พบปะ พูดคุยกับพี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธี กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการใช้สอยในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ตลอดจนฟื้นฟูให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า