ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ตรวจเยี่ยมตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย 

455

          ที่ด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เป็นประธานการประชุม กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ( Omicron ) หาแนวทางการป้องกันร่วมกัน รวมไปถึงการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกรูปแบบ

          จากนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กองกำลังเทพสตรี ด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย บริเวณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วย การลาดตระเวนทางน้ำ บริเวณแนวแม่น้ำสุไหงโก – ลก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ บริเวณด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยเน้นย้ำข้อสั่งการตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย​ – มาเลเซีย

กองกำลังเทพสตรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า