ทหารพราน 45 ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

499

         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ ห้วงที่ 3 เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการบริจาคโลหิตสำรองให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะคลังโลหิตขาดแคลน ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้วางแผนจัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรอง เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เราจะไม่ทิ้งกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า