รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

77

          เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 พ.ย.64 (ที่ผ่านมา) พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (2) พร้อมด้วย คณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และมอบสิ่งของเครื่องบริโภคให้กับ กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จำนวน 2 กองร้อย ประกอบด้วย กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4901 และกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4913

          จากนั้นในเวลา 13.30 น. เดินทางตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมมอบสิ่งของเครื่องบริโภคให้กับกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 จำนวน 2 กองร้อย กับ 1 ชุดคุ้มครองตำบล ประกอบด้วย กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4508 กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4516 ชุดคุ้มครองตำบล บาโงสะโต โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องผลการปฎิบัติงานของหน่วย,การติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยและการปฎิบัติของศูนย์ปฎิบัติการอำเภอ พร้อมทั้งได้สั่งการเน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ,การไม่สร้างเงื่อนไขของกำลังพล,การปฎิบัติของชุดปฎิบัติการพิทักษ์พื้นที่ให้นำข้อมูล IPB มาวิเคราะห์ รวมทั้งระมัดระวังการลวงของ ผู้ก่อเหตุรุนแรง การปฏิบัติที่ซ้ำๆของกำลังพล ให้หน่วยเปิดแผนยุทธการเชิงรุกเพื่อกดดัน จำกัดเสรีการปฎิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง การเฝ้าระวังการก่อเหตุในห้วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ ความมั่นคงของฐานปฏิบัติการและอุปกรณ์เตือนภัย การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลที่เคยถูกควบคุมตัว, การจัดปฏิบัติการร่วมทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ในการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่  รวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะทำให้การปฎิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

 ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า