พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

304

         วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี                พลตรีสิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4, นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

         โดยในพิธี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสดุดีคุรุวีรชนผู้ล่วงลับ ให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านวิดีโอเทปบันทึกภาพจากนั้น

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาท โดยรายแรกได้มอบให้แก่บิดามารดาของครูจูหลิง ปงกันมูล จำนวน 2,742,000 บาท  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

          นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ โดยอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหนึ่งเป้าหมายของผู้ก่อเหตุรุนแรง เริ่มจากการเสียชีวิตของครูคนแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต 162 ราย, พิการ 9 ราย รวม 171 ราย ทั้งนี้ จากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ตวามรุนแรงมาโดยตลอด และได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทายาท ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า