เยี่ยมกำลังพลด่านตรวจจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

171

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ประกอบด้วยด่านตรวจปราการ 15, ด่านโรงไฟฟ้าตะลุโบะ อำเภอเมือง, จุดตรวจวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และด่านตรวจคลองทรายใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้พูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

          ทั้งนี้ พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ การควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน กำชับกำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการก่อเหตุขว้างระเบิดไปป์บอม และการก่อเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการ ของ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ส่วนหน้า ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 เนื่องจากช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า